İnternet Erişim Fiyatları
* Tüm 'e kadar olan paketlerde kullanıcı belirtilen hıza kadar hattının desteklediği en yüksek hızı kullanabilecektir.
* Tüm Adil kullanım noktası (AKN) olan paketlerde, kullanıcının ay içerisindeki veri kullanımı belirtilen Adil Kullanım Noktası (AKN) ulaştığında hızı ay sonuna kadar 3 Mbps'e indirilecektir.
* Tüm modellerde her hız için bağlantı ücreti 21,80 TL 'dir. Tüm modellerde her hız için nakil ücreti 21,80 TL 'dir.
* İsteğe bağlı olarak bağlantı ücretine taksitli uygulama yapılacaktır. Taksitler 12 ay X 2,2556 = 27,07 TL olacak şekilde alınacaktır.
* Fiyatlara %18 KDV, % 5 ÖİV dahildir.